Pravidla soutěže o víkend v obytňáku

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pořadatelem soutěže je REJOICE s.r.o. se sídlem Družstevní 262, 588 51 Batelov IČ: 26971241 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49004 (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: rejoice@rejoice.cz, Libor Venkrbec +420 736 679 856

Spolupořadatelem soutěže je HUSTÁK servisní, s.r.o.. Znojemská 839/80 586 01 Jihlava. IČ: 09737839. DIČ: CZ09737839, provozovatel Obytňáky Vysočina – Půjčovna obytných vozů (dále jako “spolupořadatel”).

Kontaktní údaje spolupořadatele ve věci soutěže: info@obytnaky-vysocina.cz, Tel.: +420 734 213 597, www.obytnaky-vysocina.cz

2. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o Víkend v obytňáku, kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována
  společností Facebook / Instagram a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Facebook / Instagram vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají
  žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
 • adresa pro doručování v České republice;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook;
 • dodržování podmínek sítě Facebook po celou dobu trvání soutěže.

2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.

3. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:
Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář:

 1. S kým a kam byste na víkend v obytňáku vyrazili. (Není nutné uživatele v komentáři označovat.)
 2. Jaký kousek oblečení od Rejoice by vám na cestě nejvíc slušel.

Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.

2. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do neděle 1.10. 2023 do 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí v úterý 3.10. v 19h na své facebookové stránce.

3. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla,
  nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky
  či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno
  pořadatele.

4. Soutěž má 1 výherce, který získá tuto výhru: Zdarma pronájem obytného vozu na víkend. Konkrétní typ vozu, podmínky a termín zapůjčení a vrácení si dohodne výherce se spolupořadatelem.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

5. Výherce soutěže vybere pořadatel na základě osobního vyhodnocení té nejoriginálnější odpovědi.

6. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto: napíše mu do zprávy na Facebooku, kde předá další údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

7. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.

8. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

9. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook,
  emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, zejména spolupořadateli.
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše
  v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
Petra Formánková, rejoice@rejoice.cz

3. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

PROPOJTE SE S NÁMI     

ODEBÍRAT NOVINKY
navigovat na začátek požádat o pomoc
CHCETE POMOCT S VÝBĚREM?
Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.Ozveme se Vám v pracovní dny v nejbližší možné době.

Vložením zprávy souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.

Kliknutím na tlačítko "POVOLIT VŠE" souhlasíte s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a v reklamních sítích na dalších webech. Cílenou reklamu si můžete podrobněji nastavit tlačítkem "NASTAVENÍ", nebo kdykoli vypnout v sekci Zpracování osobních údajů...

zavři